Visie

Evenals de bedrijfswereld, wordt ook de Zorgsector steeds meer genoodzaakt efficiëntere bedrijfsvoering te hanteren, vanwege bezuinigingen en toename van kosten. Ik heb ervaren dat er echter (te)veel kostbare projecten niet kundig worden uitgevoerd door met name het ontbreken van:

  • de juiste doelstellingen en deadlines binnen projecten
  • voldoende overzicht van projecten
  • de juiste drijfveren om projecten levend te houden
  • de juiste facilitator met een sterke focus op de juiste samenwerking binnen de netwerken
  • een goede communicatie en projectstructuur binnen een project

Dit heeft mij altijd bijzonder de aandacht getrokken en is daarom mijn grote drijfveer om dergelijke projecten wèl levend te houden en (tijdig) op te leveren. Dit is tot op heden één van mijn sterke punten gebleken, door middel van focussing op gemotiveerde samenwerking, netwerken en doorzettingsvermogen.

Ontwikkelingen

Vrijwel alle ziekenhuizen en instellingen hebben inmiddels een eigen werkbaar (patiënten) informatiesysteem met vaak de wens om deze te optimaliseren, waardoor een betere informatie-share en interne procesverbetering mogelijk wordt. Daarnaast beginnen er nu steeds meer regionale samenwerkingsverbanden te ontstaan van ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, huisartsenposten en overheden. Het inzicht en de wens ontstaat hun informatiesystemen (meer) met elkaar te koppelen. Door de toename van de complexiteit van deze informatiesystemen ervaar ik dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet en er een groeiende behoefte is aan ervaren en inhoudsdeskundig projectmanagement met inzicht in informatieprocessen en technologie.

Door de verregaande bezuinigingen en groei van (verplichte) marktwerking wordt er nu steeds meer bezuinigd op vast gespecialiseerd personeel en ontstaat er een grote behoefte naar het tijdelijke inhuren van een externe projectmanager. Daarbij bestaat steeds meer de behoefte om complexe projecten snel te laten uitvoeren met als oogmerk de kosten te reduceren. Vanuit mijn ervaring weet ik dat het aanstellen van een externe, objectieve projectmanager enorm bijdraagt aan de efficiëntie en slagingskans van uw project. Ik maak voor u de juiste vertaalslag op een snelle en kundige manier d.m.v. een adequaat plan van aanpak en uitvoering. Hierdoor vermijdt u tevens onverwachte omstandigheden en het verlies van die belangrijke regie. Juist door draagkracht, enthousiasme, vertrouwen en focus op het gezamenlijke doel zorg ik voor het slagen van uw belangrijke project!

“Regeren is: vooruitzien èn, proactief bijsturen om de boot recht naar zijn bestemming te krijgen”