Referenties

Persoonlijke referenties zijn te lezen middels de direkte link naar LinkedIn.

Klik hier op mijn LinkedIn account.

(Uiteraard zijn verdere persoonsgegevens schriftelijk opvraagbaar)

Ervaringen met projecten en business development:

  • Innovatie en implementaties van EPD
  • Upgraden van ZIS
  • Implementaties van klinische datamanagementsystemen
  • Koppelen van klinische datamanagementsystemen met ZIS
  • Koppelen van medisch diagnostische apparatuur aan ZIS / EPD systemen
  • Vernieuwingen van ICT infrastructuur
  • Opzetten van samenwerkingsverbanden t.b.v. informatiedeling
  • Opzetten E-learningstrajecten
  • Innovatietrajecten
  • Bedrijfsprocesverbeteringen